Styrelsen

För att undvika SPAM så är inte mailadresserna klickbara och (a) ska ersättas med @

Ordförande: Jonas Lans
Vice Ordförande: Karolina Rankka tel: 073-613 65 75 mail: karolina.rankka1979(a)hotmail.se
Kassör:  Vakant
Sekreterare: Susanne Andersson
Ledamot: Marika Andersson
Ledamot: Vakant
Ledamot: Felicia Karlsson
Suppleant: Margaretha Jackinger tel: 070-155 86 74 mail: margarethajackinger(a)hotmail.com
Suppleant: Agneta Degerstedt


Valberedningen:
Sammankallande: Nina Andersson                                                                                                                                                                                                                             Annlouise Jansson

Revisorer
Ordinarie:  Louise Lundholm                                                                                                                                                                                                                           Pia Zetterström
                        
suppleant:  

 
Annons