Styrelsen 2020

För att undvika SPAM så är inte mailadresserna klickbara och (a) ska ersättas med @

Ordförande : P-G Nilsson 070-3264624 ,mail: cripgn(a)telia.com
Vice Ordförande:  Agneta Degerstedt 070-8732596 ,mail: agge71(a)yahoo.se

Kassör: Anders Beckman 070-2688909,mail: anders.beckman(a)klotblixt.se
Sekreterare: Ulrika Skog 070-1761063, mail: ulrika.skog(a)telia.com
Ledamot: Mona Boström 070-2299173, mail: mona-lisa02(a)hotmail.se
Ledamot: Sara Bingström mail: sara.bingstrom(a)hotmail.com
Ledamot: Magnus Nilsson 070-7285637, mail: magnus.nilsson(a)herrmanns.se
Suppleant: Margaretha Jackinger 070-1558674, mail: margaretajackinger(a)hotmail.com
Suppleant: Mari Jomgart  0709-385117, mail:
jomgarden(a)gmail.com


Valberedningen:
Kerstin Nilsson 0702979054 mail: 6983nilsson(a)telia.com
Cecilia Bernsten

Revisorer:
Ordinarie:  Leif Stålklinga, Harriet Landergård.
suppleant:Christina Engqvist, vakant