Styrelsen 2021

För att undvika SPAM så är inte mailadresserna klickbara och (a) ska ersättas med @

OrdförandeVakant.
Vice Ordförande: Agneta Degerstedt 070-8732596 ,mail: agge71(a)yahoo.se
Kassör: Christina Nilsson 0173-216 88,mail: cripgn@telia.com
Sekreterare: Ulrika Skog 070-1761063, mail: ulrika.skog(a)telia.com
Ledamot: Mona Boström 070-2299173, mail: mona-lisa02(a)hotmail.se
Ledamot: Sara Bingström 072-3377008 mail: sara.bingstrom(a)hotmail.com
Ledamot: Magnus Nilsson 070-7285637, mail: magnus.nilsson(a)herrmanns.se
Suppleant: Margaretha Jackinger 070-1558674, mail: margaretajackinger(a)hotmail.com
Suppleant: Mari Jomgart  0709-385117, mail:
jomgarden(a)gmail.com


Valberedningen:
Kerstin Nilsson 0702979054 mail: 6983nilsson(a)telia.com
Cecilia Bernsten

Revisorer:
Ordinarie:  Leif Stålklinga, Harriet Landergård.
suppleant: Christina Engqvist,