Styrelsen

För att undvika SPAM så är inte mailadresserna klickbara och (a) ska ersättas med @

Ordförande : Ulrika Skog  tel. 070-176 10 63 Mail: ulrika.skog(a)telia.com
Vice Ordförande: Kristina Karlsson tel. 070-676 55 86 mail: kinakarlsson070(a)gmail.com
Kassör: Christina Nilsson tel: 070-526 44 18 mail: cripgn(a)telia.com
Sekreterare: Jonna Karlsson tel: 070-663 61 79 mail: sekreterare(a)osthammarsbk.com
Ledamot: Kerstin Nilsson tel: 070-297 90 54 mail 6983nilsson(a)telia.com
Ledamot: Ingvar Berglund tel: 070551 14 12 mail: ingvarberglund(a)telia.com
Ledamot: Mia Karlström tel: 073-444 48 26 mail: rizzie(a)hotmail.com
Suppleant: Margaretha Jackinger tel: 070-155 86 74 mail: margarethajackinger(a)hotmail.com
Suppleant:
Mari Jomgart tel: 070-938 51 17 mail: jomgarden(a)gmail.com


Valberedningen:
Sammankallande:
Vakant
Cecilia Bernsten
Annlouise Jansson

Revisorer
Ordinarie:  Louise Lundholm
                        Harriet Landergård
suppleant:  Christina Engqvist

 
Annons