Sektorer

TÄVLINGSSEKTORN / TS

Sammankallande Per Göran Nilsson 070-326 46 24
Margareta Jackinger 070-155 86 74
Monica Johansson 073-981 73 88
Kerstin Nilsson 070-297 90 54
Christina Nilsson

Sekretariat
Per Göran Nilsson
Monica Johansson

 • planerar och genomför bruksprov och (lydnads-) tävlingar.
 • utbildar tävlingsfunktionärer t ex tävlingsledare, domare, tävlingssekreterare i samråd med distriktets tävlingssektor.
 • genomför vidareutbildning av tävlingsförare t ex spår- sök- rapport- och skyddsgrupper samt lydnadsklasser och träningstävlingar.
 • ansvarar för att det material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. protokoll, regelböcker, tävlingsböcker, tävlingsmaterial, priser mm.

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN / HUS

Sammankallande Kerstin Nilsson 070-297 90 54
Ulrika Skog 070-176 10 63
Monica Arvidsson 076-812 28 11
 • Utbildar hundägare och hundar inom lydnad och skogsarbete.
 • Utbildar nya instruktörer antingen via egna eller distriktets kurser.
 • Vidareutbildar instruktörer.
 • Planerar tisdagsträningar.
 • Sköter passivitetsträning.

UNGDOMSKOMMITTÉN
Sammankallande: Vilande

 • ger de dubbelanslutna ungdomsmedlemmarna meningsfulla aktiviteter i brukshundklubben.
 • håller god kontakt med hundungdomsklubb på orten
 • informerar hundungdomar om aktiviteter inom brukshundklubben.

AGILITYSEKTORN
Sammankallande:
Styrelsen

 • genomför tävlingar i agility och flyball.
 • rekryterar lämpliga personer att utbildas till instruktörer, tävlingsledare och domare.
 • planerar och genomför kurser efter framtagen och godkänd utbildningsplan.
 • ansvarar för det material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. protokoll, regler, agilitybana samt Flyball utrustning mm.
 • Upprättar nära kontakt med hundungdomsklubb på orten i frågor som berör verksamheten.

RASUTVECKLINGSSEKTORN /RUS

Sammankallande Mental: Marion Törnqvist 070-359 43 10
Sammankallande Utställning: Lena Hellman 070-324 17 86
Ulrika Skog 070-176 10 63
 • planerar och genomför utställningar.
 • utbildar ringsekreterare i samråd med SKK länsklubb.
 • skapar god kontakt med rasklubbar på orten (distriktet).
 • verkar för att korningar och MH arrangeras (rasklubbsarrangemang).
 • sprider information om brukshundsraserna.
 • ser till att material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. blanketter för utställning, resultatlistor, katalognummerlappar, priser, ringband mm.

TJÄNSTEHUNDSSEKTORN

Jonas Lans 076-8321889 mail: kolfallet@gmail.com


PR -INFO
Hemsida: Kerstin Nilsson 070-297 90 54

 • söker höja statusen och öka förståelsen för brukshundklubbens verksamhet.
 • söker nå ut till allmänheten genom t ex lokalpress, förskolor, veterinärstationer mm.
 • uppmärksammar medlemmar (t.ex. med blommor) för extra ordinära insatser.
 • lämnar förslag på utdelning av förtjänsttecken
 • sprider intern information som delges från förbundet.

KÖKSKOMMITTÉN

Ansvarig Kerstin Nilsson 070-297 90 54
Cecilia Bernsten 073-0222164
Annika Stålklinga
Elisabeth Kihlström
 • sköter inköp och serverar fika vid klubbens olika aktiviteter t ex kurskvällar, medlemsmöten, bruksprov, tävlingar, mentaltester och utställningar.
 • ansvarar för det material som kommittén behöver för sin verksamhet.

STUGKOMMITTÈN

Sammankallande: Leif Stålklinga 072-5202707
Agneta Degersteth 070-8732596
Mikael Ljungström 070-324 03 09
Anders Beckman 070-268 89 09
Svante Stegius
 • ansvarar för skötsel av byggnader och inventarier samt att planer mm är i gott skick.
 • ansvarar för det material som kommittén behöver för sin verksamhet.

DRAGHUNDSKOMMITTÈN
Sammankallande:
Frasse Boersma

 • ansvarar för sammankallande av medlemmar intresserade av drag sommar som vinter.
 • Samt datum för träning och träffar.