Sektorer

HUNDÄGARUTBILDNINGSSEKTORN / HUS
Sammankallande: Per- Göran. Nilsson

 • verkar för att alla hundägare inom upptagningsområdet skall erbjudas/erhålla en ändamålsenlig grundutbildning.
 • genomför följande utbildningar:
 • Valpkurser.
 • grundutbildning i allmänlydnad.
 • fortsättningsutbildning i allmänlydnad.
 • övrig utbildning tom appellklass och lydnadsklass 1.
 • utbildar funktionärer till den egna verksamheten (handledare/instruktörer) i samråd med distriktets hundägarutbildningssektor.
 • fortbildar befintliga instruktörer, ordnar instruktörsträffar, rekryterar instruktörer till lärarkurser mm.
 • ombesörjer att kursmaterial finns på klubben, t.ex. böcker utbildningsplaner mm.
 • upprättar och bibehåller gott samarbete med Studiefrämjandet på orten.
P-G Nilsson 0173-21688

TÄVLINGSSEKTORN / TS
Sammankallande Bruks:

Sammankallande Tävlingslydnad: Margareta Jackinger

 • planerar och genomför bruksprov och (lydnads-) tävlingar.
 • utbildar tävlingsfunktionärer t ex tävlingsledare, domare, tävlingssekreterare i samråd med distriktets tävlingssektor.
 • genomför vidareutbildning av tävlingsförare t ex spår- sök- rapport- och skyddsgrupper samt lydnadsklasser och träningstävlingar.
 • ansvarar för att det material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. protokoll, regelböcker, tävlingsböcker, tävlingsmaterial, priser mm.

Margareta Jackinger 0173-314 51

Sekretariat
Per-Göran Nilsson 0173-216 88


UNGDOMSKOMMITTÉN
Sammankallande: Vilande

 • ger de dubbelanslutna ungdomsmedlemmarna meningsfulla aktiviteter i brukshundklubben.

 • håller god kontakt med hundungdomsklubb på orten.

 • informerar hundungdomar om aktiviteter inom brukshundklubben.


AGILITYSEKTORN
Sammankallande: Styrelsen

 • genomför tävlingar i agility och flyball.

 • rekryterar lämpliga personer att utbildas till instruktörer, tävlingsledare och domare.

 • planerar och genomför kurser efter framtagen och godkänd utbildningsplan.

 • ansvarar för det material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. protokoll, regler, agillitybana samt Flyball utrustning mm.

 • Upprättar nära kontakt med hundungdomsklubb på orten i frågor som berör verksamheten.


RASUTVECKLINGSSEKTORN /RUS
Sammankallande mental: Marion Törnqvist
Sammankallande Utställning: Lena Hellman

 • planerar och genomför utställningar.
 • utbildar ringsekreterare i samråd med SKK länsklubb.
 • skapar god kontakt med rasklubbar på orten (distriktet).
 • verkar för att korningar och MH arrangeras (rasklubbsarrangemang).
 • sprider information om brukshundsraserna.
 • ser till att material som sektorn behöver finns hemma och är i fullgott skick t.ex. blanketter för utställning, resultatlistor, katalognummerlappar, priser, ringband mm.

Marion Törnqvist 070-3594310
Lena Hellman 070-324 17 86
Ulrika Skog 070-176 10 63
PG Nilsson 0173-216 88
Christina Nilsson 0173-216 88


TJÄNSTEHUNDSSEKTORN

Jonas Lans 076-8321889
mail: kolfallet@gmail.com


PR -INFO
Hemsida: Kerstin Nilsson, Kristina Karlsson
PR:

 • söker höja statusen och öka förståelsen för brukshundklubbens verksamhet.
 • söker nå ut till allmänheten genom t ex lokalpress, förskolor, veterinärstationer mm.
 • uppmärksammar medlemmar (t.ex. med blommor) för extra ordinära insatser.
 • lämnar förslag på utdelning av förtjänsttecken
 • sprider intern information som delges från förbundet.

Kerstin Nilsson    070-297 90 54
Kristina Karlsson 070-676 55 86


KÖKSKOMMITTÉN
Ansvarig: Kerstin Nilsson

 • sköter inköp och serverar fika vid klubbens olika aktiviteter t ex kurskvällar, medlemsmöten, bruksprov, tävlingar, mentaltester och utställningar.
 • ansvarar för det material som kommittén behöver för sin verksamhet.

STUGKOMMITTÉN
Sammankallande: Anders Beckman

 • ansvarar för skötsel av byggnader och inventarier samt att planer mm är i gott skick.
 • ansvarar för det material som kommittén behöver för sin verksamhet.

Anders Beckman 070-268 89 09
Agneta Degersteth 070-8732596
Mikael Ljungström 070-324 03 09
Fredrik Borgelin


DRAGHUNDSKOMMITTÈN
Sammankallande Frasse Boersma

 • ansvarar för sammankallande av medlemmar intresserade av drag sommar som vinter.
 • Samt datum för träning och träffar.