Bli medlem

Bli medlem – nya rutiner för nya medlemmar
I och med att det nya medlemssystemet erbjuder direktbetalning så är det nu nya rutiner gällande bli medlem: Klubbarna ska inte ta in betalningar av medlemsavgifter under första året.

 • Personer som vill bli medlem ska gå in på Membersite https://brukshundklubben.membersite.se där de själva kan teckna medlemskap och betala medlemsavgiften direkt via Swish. Kortbetalning kommer att aktiveras i närtid som alternativ till Swish.
 • För Dig som redan är medlem – nya rutiner och övergångsregler
 • Angående medlemsavgiften och inloggning till nya Membersite
 • Ni kommer inte få några fysiska medlemskort utan man visar digitalt.
 • Tillfällig dispens från stadgarna vid nytt medlemskap

Svenska Brukshundklubbens stadgar § 3 stycke 9, medlemskap anger att medlemskap räknas från den dag fastställd avgift erlagts och ett år framåt.
Svenska Kennelklubbens föreningskommittés verkställande utskott har beslutat att ge Svenska Brukshundklubben dispens under övergången till nytt medlemssystem så att medlemskap räknas från den dag ansökan om medlemskap inkom och ett år framåt.
Observera att detta är en tillfällig dispens fram till att betallösningarna är på plats och det är möjligt att betala medlemsavgiften igen!
Deltagande på prov och/eller tävling
Deltagande på prov och/eller tävling kan genom ovan dispens ske under övergångsperioden förutsatt att anmälan om medlemskap inkommit innan prov- eller tävlingstillfället och att medlemsavgiften betalas när det blir möjligt via betallösningarna i medlemssystemet.
Viktigt att betala avin när den kommer för att behålla dina resultat!
Om inte medlemsavin betalas innan den förfaller till betalning kommer uppnådda prov- och/eller tävlingsresultat att strykas.

TIPS till ALLA våra medlemmar logga in på membersite och kolla ditt medlemskap.

 • Helbetalande 570:-  Samtidigt blir du även medlem i SBK centralt.
  Familjemedlem 170:- Gäller för dig som har någon på samma adress som är helbetalande.
  Delbetalande 170:- gäller för dig som är helbetalande i någon SBK ansluten rasklubb Eller i någon annan brukshundsklubb.
  Som medlem i vår klubb får du
 • Tidningen BRUKSHUNDEN som kommer ut 6 ggr per år.
 • Tillgång till alla våra kurser mot en kursavgift under ett kalenderår. = från det datum du betalar in medlemsavgift och ett år framöver.
  Våra instruktörer har god erfarenhet och är mycket kunniga. Vi tränar med positiva metoder enligt SBK:s policy.
 • Delta på våra tisdagsträffar (som är gratis)
 • Möjlighet att träna på vår välskötta anläggning med oftast åtminstone 1 plogad plan vintertid och välklippta gräsmattor övrig tid av året.
 • Släppa din hund och träna t.ex. inkallning i vår inhägnad på 900 kvm.
  Det enda vi kräver är att du plockar upp efter din hund.
 • Träna inomhus! Vi har en inomhuslokal i miniformat där du under den tid det är öppet kan träna. Din hund skall vara väl rastad innan du går in där.
 • Fika i vår jättefina cafeteria där vi serverar hembakat, dryck.
 • Du är även försäkrad som medlem i SBK
Annons