Utställning 2019

Välkomna till vår Utställning (inofficiell) 2019
Datum: 1 September
Domare: Gabriella och Samuel Carlid.
Vi återkommer med mer information närmare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIS1 Veteran
CIB NORDUCH DKUCH EECH LVCH LTCH NOVV-17 SEVV-17 Kuai Le Gous QenÍchi Qatsu s60770/2009 F:2009-09-13
E:CIB FINUCH NOUCH EECH Falamandus Flic Flac
U:SEUCH NOUCH NOV-08 Kuai Le Gou’s Dot Com Sun-Zoo Tsomo
Uppfödare: Gunilla Albrigtsen, Åkers Styckebruk, Sweden
Ägare: Lena Söderkvist, Domherrev 12B, 17839 Ekerö, Sweden

 

BIS1 Valp
Sjödalagårds Carl-Gustaf af Vegas se33576/2018 F:2018-05-07
E:CIB NORDUCH DKUCH EECH LVCH LTCH NOVV-17 SEVV-17 Kuai Le Gou´s QenÍchi Qatsu
U:Sjödalagårds Annie opal af Hertta
Uppfödare: Monica Isacsson, Mölnlycke, Sweden
Ägare: Lena Söderkvist, Domherrevägen 12B, 17839 Ekerö, Sweden

Annonser