Tävlingar

Glöm inte att anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda minst 3 veckor före tävlings datumet.
Samtliga anmälningar sker på sbktavling.se
Betalning sker i första hand med DIBS genom sbk tävling i samband med anmälan.  Det finns även möjlighet att betala till vårt Bankgiro 696 – 2922 OBS Nytt kontonummer enbart till tävlingsanmälan


Våra Tävlingar 2019
10 november Lydnadstävling alla klasser.

Våra Tävlingar 2020

25 april sök lkl, hkl, elit
16 maj spår och sök appellklass
12 juni Lydnad  startklass, lkl 1 och lkl 2
19 september spår appellklass
20 september spår lägre klass
27 september sök lkl, hkl, elit
8 november lydnad startklass lkl 1,lkl 2 och lkl 3


För att tävla i lydnadsklass gäller:

  • Startklass – hunden måste vara minst 10 månader

För att tävla i bruksgrenarna gäller:

  • Appell – hunden måste vara minst 12 månader

  • för att få tävla Appell efter att hunden blivit 18 månader måste hunden vara mentalbeskriven.

  • Lägre – hunden får tävla vid 18 månaders ålder

Tävlingsregler till samtliga prov finns att köpa eller ladda hem från svenska brukshundklubbens sida. SBKlogo_lagupplost_210x208

Annonser