Tävlingar 2022

Glöm inte att anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda minst 3 veckor före tävlings datumet.
Samtliga anmälningar sker på sbktavling.se
Betala till vårt Bankgiro 696 – 2922 Kontonummer enbart till tävlingsanmälan


23/4 Söktävling lkl – elit
14/5 Appell spår och sök
26/5 Lydnadstävling  Startklass 
förmiddag och Eftermiddag. Dubbla starter.
26/5 Lydnadstävling  Lydnadsklass 1 och Lydnadsklass 2
27/8 Lydnadstävling förmiddag Startklass och Lydnadsklass 1
27/8 Lydnadstävling eftermiddag Startklass och Lydnadsklass 1
28/8 Spår lägreklass
17/9 Söktävling Lkl – Elit
24/9 Spårtävling Appellklass
29/10 Lydnadstävling Startklass, Lkl 1, Lkl 2 Lkl 3

Våra sponsorer till årets tävlingar är:
HUMLE FRÅN KALVSVED

För att tävla i lydnadsklass gäller:
* Startklass – hunden måste vara minst 10 månader

För att tävla i bruksgrenarna gäller:
* Appell – hunden måste vara minst 12 månader
för att få tävla Appell efter att hunden blivit 18 månader måste hunden vara mentalbeskriven.
* Lägre – hunden får tävla vid 18 månaders ålder
Tävlingsregler till samtliga prov finns att köpa eller ladda hem från svenska brukshundklubbens sida.