Tävlingar

Glöm inte att anmälan och betalning skall vara klubben tillhanda minst 3 veckor före tävlings datumet.
Samtliga anmälningar sker på sbktavling.se
Betala till vårt Bankgiro 696 – 2922 Kontonummer enbart till tävlingsanmälan


Våra Tävlingar 2020

25 april sök lkl, hkl, elit (Inställt)
16 maj spår och sök appellklass (Inställt)
12 juni Lydnad  startklass, lkl 1 och lkl 2 (Inställt)
8 Augusti Lydnad Startklass, lkl 1. (NY)
19 september spår appellklass
20 september spår lägre klass
27 september sök lkl, hkl, elit
8 november lydnad startklass lkl 1,lkl 2 och lkl 3


För att tävla i lydnadsklass gäller:

  • Startklass – hunden måste vara minst 10 månader

För att tävla i bruksgrenarna gäller:

  • Appell – hunden måste vara minst 12 månader

  • för att få tävla Appell efter att hunden blivit 18 månader måste hunden vara mentalbeskriven.

  • Lägre – hunden får tävla vid 18 månaders ålder

Tävlingsregler till samtliga prov finns att köpa eller ladda hem från svenska brukshundklubbens sida. SBKlogo_lagupplost_210x208