Klubbmästerskap 2019

15 – 16 juni Lydnaden på lördagen sedan äter vi ngt gott tillsammans var och en tar med sig det den vill grilla. Spåret på söndagen förutsatt att det blir många anmälningar. Annars kör vi enbart lördagen.

Regler för klubbmästerskap, ÖBK
Deltagarna måste vara helbetalande medlem och / eller tävla för ÖBK 

Genomförs i  bruks (special + lydnad) och Tävlingslydnad
Anmälningsavg. 50 kr Betalas på plats med SWISH.
Anmälan skickas till 6983nilsson@telia.com

BRUKS
SPECIAL
Spår, 500 m med 4 apporter + slutapport   20 koff
Uppletande: Full ruta 3 föremål 5 minuter : 8 koff
LYDNADSMOMENT
Fritt följ ( som i högreklass) 3 koff
Framförgående (som i Appellen)  2 koff
Läggande under gång(som i appellen)  2 koff
Apportering(som i lägreklass)  4 koff
Hopp(som i lägreklass)  3 koff
Platsliggning 3minuter (som i appellklass)  4 koff

TÄVLINGSLYDNAD
Sitt i grupp i koppel (som i 1:an) 2 koff.
Följsamhet (som i startklass) 4 koff
Apportering (som i 1:an) 4 koff
Runda kon (som i 1:an) 3 koff
Hopp  (som i 1:an) 3 koff
Ställande/Läggande/Sättande (2moment väljs) Som i 2:an 3 koff
Inkallning 15meter 3 koff
Fjärrdirigering Ligg / sitt  /ligg ( som i 1:an) 3 koff

Annonser