Klubbmästerskap

KM 

BRUKS
SPECIAL
Spår, 500 m med 4 apporter + slutapport   20 koff
Uppletande: Full ruta 3 föremål 5 minuter : 8 koff
LYDNADSMOMENT
Fritt följ ( som i högreklass) 3 koff
Framförgående (som i Appellen)  2 koff
Läggande under gång(som i appellen)  2 koff
Apportering(som i lägreklass)  4 koff
Hopp(som i lägreklass)  3 koff
Platsliggning 3minuter (som i appellklass)  4 koff

TÄVLINGSLYDNAD
Sitt i grupp i koppel (som i 1:an) 2 koff.
Följsamhet (som i startklass) 4 koff
Apportering (som i 1:an) 4 koff
Runda kon (som i 1:an) 3 koff
Hopp  (som i 1:an) 3 koff
Ställande/Läggande/Sättande (2moment väljs) Som i 2:an 3 koff
Inkallning 15meter 3 koff
Fjärrdirigering Ligg / sitt  /ligg ( som i 1:an) 3 koff

Annons