Klubbmästerskap

Klubbmästare i Bruks 2016
Eva Hellström med Xsero.

km_bruks_2016
Grattis också till Christina Nilsson med Pillan som kom tvåa..


Carola och Bosse är Klubbmästare i lydnad 2016!

Stort grattis till Carola och Bosse som är våra nya klubbmästare i lydnad.  Grattis också till Louise och Hobbe som kom tvåa, och Rebecca och Salsa som kom trea.

KM ÖBK 2016

Regler för klubbmästerskap, ÖBK

Genomförs i lydnadklass och i bruks (special + lydnad)
Ekipagen  deltar i den klass de tävlar officiellt i.
Anm.avg. 50 kr

KM i bruks
Del 1. Spår,500m med 4 apporter eller sök, sökruta 200m, genomföres under våren.
Del 2.Brukslydnad ,budföring och uppletande genomföres under hösten.
Har ekipaget fått uppflyttning till nästa klass men inte tävlat i den klassen, har man rätt att tävla en gång på KM i den klass man fått uppflyttning från.
Har man tävlat KM i t.ex lägre spår på våren , gör man lydnaden i samma klass på hösten , även om man fått uppflyttning till högre klass på sommaren.

Resultaten från vår o höst läggs ihop och Klubbmästare i bruks blir det ekipage med högsta genomsnittsbetyg.

KM  i lydnadsklasserna genomförs  vid  tillfälle under Maj eller Juni.
Klubbmästare blir det”Östhammarsekipage” med högsta genomsnittsbetyg.
Har ekipaget fått ett första pris i aktuell klass eller LP och inte tävlat i nästa klass har man rätt att tävla en gång på KM i den klass man fått ”uppflyttning ” från.

Annonser