Utställning 2018 uppdaterad med våra BIS 1 vinnare.


STÄDDAG 27 oktober. 10.00
Klubben bjuder på ngt gott efter utfört arbete.


NYHET!!!
På försök håller vi klubbstugan öppen tisdagkvällar mellan 18 – 20.
Passivitetsträning i serveringen samt möjlighet att träna lydnad/ nosework t.ex. i utbildningslokalen. O.B.S. Vi hjälps åt att städa efteråt. Pris 40:- inklusive fika gäller för alla som tar med hund in.Vill ni träna utomhus och komma in och ta en fika går det naturligtvis också bra och då betalar man bara för det man fikar.
Vi startar upp 6 november med fortsättning varje tisdag t.o.m. 4 december. Faller det väl ut så börjar vi igen 2 tisdagen i januari och mars ut. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!!!


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.

Poängsystem ÖBK
Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20190630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20180701 och första året avslutas 20190630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.
Utvärdering av systemet genomförs hösten 2019.
POÄNGSYSTEM


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. regler 
Medlem med nyckel kan boka in sig för att träna i inomhuslokalen när den är ledig.


 

Annonser