Är du intresserad av att utbilda dig till tävlingsledare för lydnadsklasserna och uppfyller följande kriterier? (Gäller medlemmar i ÖBK)

Ett 2:a pris i nuvarande lydnadsklass 1 eller motsvarande kunskap.
Skicka i så fall ett mail till vår Tävlingssammankallande: P-G Nilsson cripgn@telia.com så tar vi upp det i styrelsen då man även ska vara rekommenderad av klubbstyrelsen.

TEXT från SBK:
Vill du utbilda dig till tävlingsledare i lydnad?
Tanken med den nya utbildningen för tävlingsledare i lydnad är att fler ska få möjlighet att utbilda sig och att man inte ska behöva vänta på att en kurs med flera deltagare startar. Det möjliggörs genom att utbildningen genomförs på distans via webben.
I den nya utbildningen kan arrangören välja att genomföra en utbildning för endast en deltagare eller för en grupp av deltagare. Eftersom möjligheten att utbilda enskilda deltagare införs hoppas vi kunna utbilda fler tävlingsledare i lydnad kontinuerligt.

Mer information under denna länk: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/lydnadsprov/funktioner/tavlingsledare-lydnadsprov/


O.B.S. !!!!! Nyhetsbrev april 2020


Vi har ställt in alla tisdagsträningar med instruktör under våren, men ni får självklart träffas och träna utomhus om ni önskar.


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.
Poängsystem ÖBK

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20190701 och avslutas 20200630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20200630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.
POÄNGSYSTEM


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. bokningsregler 2019