Här läggs all verksamhet in KALENDER

HÖSTERNS KURSSCHEMA kommer ut i Augusti. Dock finns det ett fåtal platser kvar på nosework fortsättning som går att anmäla till.


NÄR DET FINNS BOKNINGAR FÖR KURSER I KALENDERN ÄR KLUBBEN STÄNGD FÖR ÖVRIGA PERSONER.
Endast 8 personer på klubben samtidigt detta gäller så länge restriktionerna avseende Covid 19 gäller. Gäller även fast kurserna är utomhus.


ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL 16 FEBRUARI 2022. Detta p.g.a den pågående Pandemin.


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN.
Bokningsregler gäller även 2021. bokningsregler 2019