Verksamheten den närmaste tiden kommer att bli mycket begränsad. Planerna kommer att plogas vid behov.
Vi hoppas komma igång med kurs- och tävlingsverksamheten andra kvartalet i år, men det beror på vad Folkhälsomyndigheten, SKK och SBK säger framöver.

Det är möjligt att anmäla sig till några kurser, men startdatum är osäkert.


ÅRSMÖTET ÄR SENARELAGT TILL MAJ/ JUNI, EXAKT DATUM KOMMER ATT MEDDELAS SENARE.


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN.
Bokningsregler gäller även 2021. bokningsregler 2019