Välkomna på MEDLEMSMÖTE 24 April 19.00


19 MAJ ÄR NI VÄLKOMNA PÅ STÄDDAG: START 10.00
Ju fler vi är desto fortare går det. Efteråt äter vi ngt gott som klubben bjuder på.


VÄLKOMNA PÅ KLUBBMÄSTERSKAP i Bruks (spår), IGP och Lydnad.
15-16 JUNI. Lydnaden på lördag, Middag på kvällen. Specialen på söndagen. Mer info och regler kommer.


Personspårkursen 1 plats kvar.
Nosework nybörjare 1 platser kvar.
Appellkursen 1 platser kvar.
Tävlingslydnad 2 platser kvar. Startar på torsdag den 21 mars.
Rallylydnad Nybörjare.  1 plats kvar
Valpkurs startar i juni.
Mer info under aktuella kurser.


Passivitetsträningen . Måndagar 10 – 11.30
Alla medlemmar är välkomna att delta för att träna på passivitet inomhus tillsammans med andra hundar och hundägare. Pris 40:- / inklusive fika.


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.
Poängsystem ÖBK

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20180701 och första året avslutas 20190630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20190630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.Utvärdering av systemet genomförs hösten 2019.
POÄNGSYSTEM


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. bokningsregler 2019


Annonser