Här läggs all verksamhet in KALENDER


Verksamheten den närmaste tiden kommer att bli  begränsad.
NÄR DET FINNS BOKNINGAR FÖR KURSER I KALENDERN ÄR KLUBBEN STÄNGD FÖR ÖVRIGA PERSONER. Endast 8 personer på klubben samtidigt detta gäller så länge restriktionerna avseende Covid 19 gäller. Gäller även fast kurserna är utomhus.
Vi kommer att ha kursverksamhet med begränsningar av antalet deltagare, endast 1 person per hund p.g.a. restriktionerna och endast utomhuskurser..


ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL 16 FEBRUARI 2022. Detta p.g.a den pågående Pandemin.


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN.
Bokningsregler gäller även 2021. bokningsregler 2019