MEDLEMSMÖTE 16 OKTOBER 19.00. Ny punkt: Val av nya revisorer. Fika bjuder vi på.
ARBETSDAG 26 OKTOBER 10.00 Efteråt äter vi ngt gott.
Lista på vad som ska göras. arbetsdag_26102019

Årets sista Medlemsmöte är 12 december 19.00 då vi tillkännager vinnare av Bruks och Lydnadscupen samt Prisutdelning.


Valpkursen i november är full. Ny kurs startar månadsskiftet februari/mars.


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.
Poängsystem ÖBK

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20190701 och första året avslutas 20200630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20200630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.Utvärdering av systemet genomförs hösten 2019.
POÄNGSYSTEM


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. bokningsregler 2019


Annonser