Här läggs all verksamhet in KALENDER


HÖSTERNS KURSSCHEMA kommer ut i Augusti. Dock finns det ett fåtal platser kvar på nosework fortsättning som går att anmäla till.
Det finns även en för och en eftermiddagskurs Nosework Nybörjare i Kurser att anmäla till.


MEDLEMSMÖTE 26 AUGUSTI. 19.00 ev. i annan lokal. Men det återkommer vi med.

ÅRSMÖTET ÄR FLYTTAT TILL 16 FEBRUARI 2022. Detta p.g.a  Pandemin.


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN.
Bokningsregler gäller även 2021. bokningsregler 2019