Välkomna att anmäla till vår inofficiella utställning 16 september. Under Aktiviteter finns mer information.


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.
Se information under KALENDER


Inbjudan till inofficiell utställning på SkutskärsBK Jubileumsapporte1


ÖSTHAMMARS BK:s KALENDER!!
Här läggs all verksamhet in KALENDER


Poängsystem ÖBK
Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20190630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20180701 och första året avslutas 20190630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.
Utvärdering av systemet genomförs hösten 2019.
POÄNGSYSTEM

REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. regler 
Medlem med nyckel kan boka in sig för att träna i inomhuslokalen när den är ledig.


 

Annonser