ÅRSMÖTE !!!!
13 Februari 2019 . Tid 19.00. Sedvanliga Årsmöteshandlingar kommer att finnas på klubben senast 1 vecka innan. För dig som inte har nyckel kan få handlingarna via mail. Kontakta vår sekreterare Ulrika Skog.
Till dig som blivit uppflyttad i lydnad eller bruks så delar vi ut uppflyttningspokaler på Årsmötet. Skicka dina resultat till Eva Hellström via mail: bystaden@gmail.com Senast 31 januari.


7 januari 10 – 11.30 startar vi upp Passivitetsträningen igen. Varje måndag t.o.m. sista måndagen i mars. Alla medlemmar är välkomna att delta med sin/sina hundar. För att träna på passivitet inomhus tillsammans med andra hundar och hundägare. Pris 40:- / inklusive fika.


Klubben har infört ett poängsystem för att stimulera arbete åt klubben.
Poängsystem ÖBK

Arbete åt klubben behöver premieras. Ett sätt är att införa ett system där varje arbetad timme ger 1 poäng. Maximalt 100 poäng kan erhållas per år. Allt arbete räknas (kök, städning, kurser, tävlingar, utställning, gräsklippning, styrelsearbete, bokföring, protokollsskrivning mm).
De summerade poängen kan sedan användas enligt följande:
-20 poäng deltagande i årsfest som förslagsvis hålls på sommaren
-40 poäng låna klubben en helg enligt ök med styrelsen
-40 poäng kurs på ÖBK utan kostnad

Man börjar samla poäng 20180701 och första året avslutas 20190630. Därefter kan man börja ta ut de olika belöningarna.
Arbetade timmar bokförs på excelfil som kan hämtas nedan. Under texten POÄNGSYSTEM.Spara ner en kopia av excelfilen till er egen dator. Fyll i löpande och när 20190630 passerat skickar ni den till cripgn@telia.com.Utvärdering av systemet genomförs hösten 2019.
POÄNGSYSTEM


REGLER FÖR TRÄNINGSLOKALEN. bokningsregler


Annonser